Uddannelser

30. okt, 2023

Lærerens betydning for elevens afgangskarakterer

Uddannelser 

· 30. okt, 2023

Lærerens betydning for elevens afgangskarakterer

Konklusion

Elever, der har en lærer med et højt gymnasiesnit eller en kvindelig lærer, ser ud til at få lidt højere afgangskarakterer i 9. klasse i både dansk og matematik. Og det er især de elever, der klarer sig godt ved de nationale test i 6. klasse, som får højere afgangskarakterer i 9. klasse, hvis de har en lærer med et højt gymnasiesnit i 9. klasse. Samtidig får eleverne lidt højere afgangskarakterer i dansk i 9. klasse, hvis de har en læreruddannet danskunderviser ift. en, der hverken har en læreruddannelse eller en kandidatgrad. I matematik får eleverne lidt højere afgangskarakterer, hvis de har en ældre matematiklærer.

Motivation

Når børnene i dag forlader grundskolen, er der stor forskel på, hvilke afgangskarakterer de går ud i verden med. Flere studier har vist, at børnene påvirkes af mange af de ting, de møder i skolen – og ikke mindst af deres lærere. Fx har både De Økonomiske råd og Produktivitetskommissionen fundet, at elever, der har lærere med et højt karaktersnit fra gymnasiet, får højere karakterer i grundskolen. Men de kigger ikke på, hvilke elever der får højere karakterer, hvilket denne analyse bl.a. viser.

Metode

Analysen dækker ca. 200.000 folkeskoleelever, der er startet i 9. klasse mellem 2013 og 2018, og deres dansk- og matematiklærere i 9. klasse. Vi ser på dansklærernes karakteristika ift. deres elevers skriftlige afgangskarakterer i dansk og på matematiklærernes karakteristika ift. deres elevers skriftlige afgangskarakterer i matematik.  

Kontakt for mere information

Josefine Kjær

jk@dea.nu

+45 28 68 14 95

Kristian Thor Jakobsen

ktj@dea.nu

+45 30 22 67 92