Tidlig Indsats

8 minutters læsning

1. jun, 2020

Omgængere er udfordret fagligt og socialt

Tidlig Indsats 

8 minutters læsning · 1. jun, 2020

Omgængere er udfordret fagligt og socialt

Konklusion

Omkring 1.300 børn, der begynder i børnehaveklassen, ender med at gå om, og er udfordret både socialt og fagligt. Omgængere klarer sig signifikant dårligere end de øvrige børn, de startede i skole med, ved de nationale tests i dansk i 2. klasse og matematik i 3. klasse. Børnene udtrykker også langt oftere, at de ikke er glade for deres skole, og at de tit bliver drillet, så de bliver kede af det.

Motivation

Overgangen fra dagtilbud til skole er en betydningsfuld periode for alle børns samlede skoleliv, og det er derfor vigtigt, at overgangen og dermed skolestarten bliver så god som mulig for alle børn. Børn, der i løbet af skolestarten har problemer relateret til fx konflikter med kammerater, psykiske udfordringer eller koncentrationsbesvær, klarer sig samtidig dårligere i uddannelsessystemet senere hen.

Metode

Denne analyse baserer sig primært på oplysninger fra det komprimerede elevregister (KOTRE) i Danmarks Statistik, der indeholder information om alle uddannelsesforløb. Populationen består af alle børn, der starter i børnehaveklassen fra 2007 til og med 2016. Og det er kun børn, der starter på kommunale eller private grundskoler, der er inkluderet. Samlet set ser analysen på 633.000 børn.

Kontakt for mere information

Kristian Thor Jakobsen

ktj@dea.nu

+45 30 22 67 92