Forskning og Innovation

1 minuts læsning

21. aug, 2017

Effekterne af offentlig forskning

Forskning og Innovation 

1 minuts læsning · 21. aug, 2017

Effekterne af offentlig forskning

Kontakt for mere information

Dette litteraturstudie er udarbejdet som oplæg til det kommende arbejde i regeringens tværministerielle udvalg vedr. effekterne af forskning. Det giver et overblik over den eksisterende forskningsviden. Forskningen peger ret entydigt på, at både private og offentlige forskningsinvesteringer skaber innovation og høje økonomiske afkast. Det skal bl.a. ses i lyset af, at forskningsinvesteringer er mere risikofyldte.

Studiet viser samtidig, at der er usikkerhed om størrelsen af afkastene. Da forskerne ofte ser på forskellige typer af afkast, er det endvidere svært at sammenligne de målte effekter. Litteraturstudiet viser desuden, at der er meget begrænset viden om effekterne af den mere generelle offentlige forskning, forskningsbaseret uddannelse og de overordnede samfundsøkonomiske effekter.

Projektet er gennemført i samarbejde med Ulrich Kaiser, CBS og University of Zürich, og Mathias Beck, University of Zürich. Det er udarbejdet på vegne af og finansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og regeringens tværministerielle udvalg vedr. effekterne af forskning.

Kontakt for mere information