Tidlig Indsats

20. jun, 2024

Pædagoger med en pædagogisk kandidatuddannelse

Tidlig Indsats 

· 20. jun, 2024

Pædagoger med en pædagogisk kandidatuddannelse

Konklusion 

Der er sket en kontinuerlig stigning i det samlede antal af pædagoger med en pædagogisk kandidatuddannelse, der er ansat i daginstitutioner de seneste 15 år. I 2023 var der ansat 851 pædagoger med en pædagogisk kandidatuddannelse i daginstitutioner. Pædagogiske kandidater oplever, at de med afsæt i deres kandidatuddannelse er bedre i stand til at kunne tilgå pædagogiske og ledelsesmæssige problemstillinger på en mere teoretisk og reflekteret måde. 

Motivation 

I en situation med stigende pædagogmangel i de danske dagtilbud er nye veje til at styrke kompetencerne værd at undersøge som supplement til en styrket indsats for at øge antallet af pædagoger. En af vejene kan være et større fokus på pædagoger med en pædagogisk kandidatuddannelse.  

Metode 

Opgørelserne af pædagogiske kandidater og deres karakteristika er baseret på registerdata fra Danmarks Statistik. En del af analysen er baseret på kvalitative interviews med 18 pædagoger, der har færdiggjort en pædagogisk kandidatuddannelse. Alle var ansat i kommunale eller selvejende daginstitutioner. 

Kontakt for mere information

Signe H. Falkencrone

shf@dea.nu

+45 60 58 90 90

Lise Bendix Lanng

lbl@dea.nu

+45 25 65 94 31