Forskning og Innovation

1 minuts læsning

22. sep, 2016

International mobilitet i forskningen

Forskning og Innovation 

1 minuts læsning · 22. sep, 2016

International mobilitet i forskningen

Kontakt for mere information

Den rapport diskuterer, hvordan universitetsledere og myndigheder kan understøtte international mobilitet og netværksdannelse blandt forskere på danske universiteter. Rapporten bidrager også med kvalitativ indsigt i de aktiviteter og udfordringer, som internationalt mobile forskere møder.

Rapporten er en af i alt tre rapporter om internationalisering i dansk universitetsforskning. Rapporten er udarbejdet på foranledning af og delvist finansieret af Styrelsen for Forskning og Innovation. 

Kontakt for mere information