Forskning og Innovation

2 minutters læsning

4. okt, 2022

Policy brief #1 - Hvad er en effektfuld innovationspolitik?

Forskning og Innovation 

2 minutters læsning · 4. okt, 2022

Policy brief #1 - Hvad er en effektfuld innovationspolitik?

Hent og bliv klogere

Konklusion


Med den grønne forsknings- og innovationsstrategi har regeringen store ambitioner for innovationspolitikkens bidrag til klimalovens 2030
- og 2050-mål. Skal målene nås, er det ikke længere tilstrækkeligt, at vi interesserer os for at udvikle innovative løsninger. Dansk innovationspolitik skal interessere sig for, hvordan løsningerne bliver taget i brug i langt højere grad end tidligere. Det viser DEAs undersøgelse af vindmølleindustriens opblomstring i Danmark.
 

Motivation


Vindmølleindustriens opblomstring og bidrag til et grønnere elforbrug fra vedvarende energikilder i Danmark er en historisk påmindelse om, at udvikling af nye
teknologier langt fra er tilstrækkeligt, hvis de skal forandre vores nuværende energisystem. Den viden er afgørende at bruge i det fremadrettede arbejde med regeringens grønne forsknings- og innovationsstrategi.
 

Metode


Dette policy brief er #1 af i alt fire fra hovedrapporten "Arven fra vindmøllerne", hvor metoden bygger på:
 

  1. Litteraturstudie af, hvilke politiske instrumenter og strategier som har bidraget til at understøtte udviklingen af vindenergi- og brintteknologi i Danmark 
  1. 34 ekspertinterview med repræsentanter for danske virksomheder, forskningsmiljøer og embedsværk inden for vind- og brintenergi. 
  1. Registerudtræk for vindmølleindustrien 
  1. Omfattende deskresearch. 

Kontakt for mere information