Forskning og Innovation

1 minuts læsning

8. nov, 2022

Policy brief #2 - Forskningens rolle i at nå klimalovens mål

Forskning og Innovation 

1 minuts læsning · 8. nov, 2022

Policy brief #2 - Forskningens rolle i at nå klimalovens mål

Hent og bliv klogere

Konklusion 


Forskning bliver stadig mere afgørende for de energiteknologier, som den seneste regering forventer vil levere betydelige drivhusgasreduktioner til realiseringen af klimaloven. Men det kræver langsigtet planlægning, hvis staten skal understøtte stærke innovationsmiljøer inden for grønne brændstoffer. Det viser ny DEA-undersøgelse af læren fra udviklingen af vindmølleteknologier. 
 

Motivation 


Klimakrise og krig i Ukraine gør en omlægning af Europas energiforsyning mod færre drivhusgasemissioner og mindre afhængighed af russisk gas presserende. Europa-kommissionen finder inspiration i udviklingen af vindmølleteknologier i Danmark. Men forstår vi egentlig, hvorfor staten lykkedes med at understøtte udvikling af vindmøller, der i dag leverer mere end to femtedele af danskernes elforbrug? 
 

Metode 


Dette policy brief er #2 i af i alt fire fra hovedrapporten
”Arven fra vindmøllerne”, hvor metoden bygger på: 

  • Litteraturstudie af, hvilke politiske instrumenter og strategier som har bidraget til at understøtte udviklingen af vindenergi- og brintteknologi i Danmark 
  • 34 ekspertinterview med repræsentanter for danske virksomheder, forskningsmiljøer og embedsværk inden for vind- og brintenergi
  • Registerudtræk for vindmølleindustrien  
  • Omfattende deskresearch

Kontakt for mere information