Forskning og Innovation

4 minutters læsning

25. nov, 2022

Policy brief #3 - Innovationspolitik handler også om borgerinvolvering

Forskning og Innovation 

4 minutters læsning · 25. nov, 2022

Policy brief #3 - Innovationspolitik handler også om borgerinvolvering

Hent og bliv klogere

Konklusion 


Udviklingen af et stærkt hjemmemarked for den strømintensive produktion af grønne brændstoffer i Danmark fordrer meget mere grøn strøm. Men udbygningen af kraftværker for både vindmølleparker og grønne brændstoffer risikerer at blive mødt af borgermodstand. Medmindre borgerinvolvering får større opmærksomhed i det fremadrettede arbejde med den seneste regerings grønne missioner.

Motivation


D
en seneste regerings grønne forsknings- og innovationsstrategi skal bidrage til indfrielsen af klimalovens 2030- og 2050-mål og udviklingen af internationalt konkurren-cedygtige grønne industrier i Danmark. Det gælder ikke mindst strategiens mission om grønne brændstoffer, som regeringen forventede, at dansk erhvervsliv vil kunne eksportere til udlandet i fremtiden.
 


Metode


Dette pol
icy brief er #3 af i alt fire fra hovedrapporten
”Arven fra vindmøllerne”, hvor metoden bygger på: 


  • Litteraturstudie af, hvilke politiske instrumenter og strategier som har bidraget til at understøtte udviklingen af vindenergi- og brintteknologi i Danmark.
     
  • 34 ekspertinterview med repræsentanter for danske virksomheder, forskningsmiljøer og embedsværk inden for vind- og brintenergi. 

  • Registerudtræk for vindmølleindustrien. 

  • Omfattende deskresearch. 

Kontakt for mere information