Uddannelser

13. mar, 2024

Super(u)faglærte

Uddannelser 

· 13. mar, 2024

Super(u)faglærte

Konklusion

På det danske arbejdsmarked er der en del af de beskæftigede, som arbejder over deres uddannelsesniveau. I denne analyse har vi set nærmere på arbejdsmarkedet for ufaglærte og faglærte, og især blandt de ufaglærte er dette udbredt. Her er det 55 pct., der arbejder over ufaglært niveau, mens det for de faglærte er 12 pct., der arbejder over niveau. I begge grupper er der en større andel mænd end kvinder, der arbejder over niveau, og samtidig tjener mænd  også i højere grad det samme, eller mere, end deres uddannede kollegaer.

Motivation

En fleksibel arbejdsstyrke, der på tværs af uddannelsesniveauer er i stand til at tilpasse sig i takt med, at nye kompetencer bliver efterspurgt på arbejdsmarkedet, er en vigtig del af det danske arbejdsmarked. DEA har tidligere vist, at den danske arbejdsstyrke i starten af 00’erne i høj grad formåede dette, da mange ufaglærte og faglærte fx havde et job, hvor kravene til kompetencerne i jobbet faktisk lå over, hvad den enkelte ansatte formelt set har givet deres uddannelsesniveau. Motivationen for denne analyse er at undersøge, hvordan det ser ud ti år senere.

Metode

Undersøgelsen består af en statistisk hovedanalyse, der ser på hele arbejdsmarkedet, og en del, der ser specifikt på brancher relateret til handel, kontor og service. Både hovedanalysen og den sidste del er baseret på registerdata fra Danmarks Statistik. Herudover er der gennemført kvalitative interviews, som bruges til at perspektivere de kvantitative fund til virkelige personer. 

Kontakt for mere information