Tidlig Indsats

18. apr, 2024

Udfordringsbilledet på daginstitutionsområdet

Tidlig Indsats 

· 18. apr, 2024

Udfordringsbilledet på daginstitutionsområdet

Konklusion 

Der er betydelige forskelle i, hvordan udfordringer på daginstitutionsområdet opleves af hhv. pædagogisk personale, pædagogiske ledere, kommunale chefer, forskere, undervisere og forældre. Samtidig er der også forskelligartede oplevelser internt i aktørgrupperne, især når det drejer sig om udfordringer med organisering og ledelse. De udfordringer, der vurderes størst på tværs af aktørgrupper, er strukturelle udfordringer, der har betydning for daginstitutioners rammer og vilkår. Det gælder bl.a. udfordringer med anerkendelsen af pædagogisk arbejde, manglende ressourcer og børn i udsatte positioner.  

Motivation 

Hvis dagtilbudsområdet skal løftes, og det fulde potentiale i den styrkede pædagogiske læreplan skal realiseres, forudsætter det, at aktører, der skal samarbejde på området, har nogenlunde samme billede af, hvor og hvordan der skal sættes ind. Derfor har vi undersøgt, om og på hvilke måder udfordringsbilledet varierer mellem aktører, der til hverdag arbejder i og med daginstitutionerne. Undersøgelsen har fokus på oplevelser og perspektiver. Undersøgelsen er en del af projektet Fælles om børnene, som Tænketanken DEA gennemfører med støtte fra LEGO Fonden. 

Metode 

Rapporten afdækker oplevede udfordringer i daginstitutioner inden for fire overordnede temaer: Pædagogisk praksis, organisering og ledelse, rammer og politik samt uddannelse og kompetencer. Undersøgelsen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt pædagogisk personale, pædagogiske ledere, kommunale chefer på dagtilbudsområdet, forældrerepræsentanter og undervisere/forskere på området (i alt 1399 respondenter) samt kvalitative interviews med 22 informanter.  

Kontakt for mere information

Sofie Agnete Bislev

sob@dea.nu

+45 25 33 28 90

Tobias Høygaard Lindeberg

thl@dea.nu

+45 51 63 25 70

Julie Karnøe Tranholm-Mikkelsen

jkt@dea.nu

+45 93 97 81 98