Forskning og Innovation

7 minutters læsning

17. dec, 2019

Universiteternes økonomiske råderum

Forskning og Innovation 

7 minutters læsning · 17. dec, 2019

Universiteternes økonomiske råderum

Konklusion

Universiteternes basismidler anvendes i stigende grad til at hjemtage eksterne forskningsmidler og dække medfinansiering og afledte omkostninger forbundet med eksterne projekter. Udviklingen udfordrer universiteternes økonomiske råderum, som er vigtigt for, at universiteterne kan løfte deres samlede portefølje af opgaver herunder forskning i områder, som ikke tilgodeses af ekstern finansiering.

Motivation

Der har aldrig har været flere penge i den danske universitetssektor, end der er i dag. Alligevel giver universitetsledere og forskere i den offentlige debat jævnligt udtryk for, at universiteternes økonomi og særligt basismidlerne er under pres. DEA undersøger, hvor udbredt denne oplevelse er blandt universitetsledere, og hvad der forklarer den.

Metode

Undersøgelsen bygger på interviews med 24 universitetsledere og en rundspørge blandt otte forskningsfinansierende fonde. Den er gennemført som led i et større projekt om finansieringen af offentlig forskning – et samarbejde mellem DEA og Institut for Regnskab, Copenhagen Business School, støttet af Novo Nordisk Fonden. DEA alene bærer ansvaret for denne undersøgelses resultater og konklusioner.

Kontakt for mere information

Mads Fjord Jørgensen

mfj@dea.nu

+45 31 77 22 57