Forskning og Innovation

12 minutters læsning

18. feb, 2020

Usikkerhed for nyudklækkede ph.d.er på universiteterne

Forskning og Innovation 

12 minutters læsning · 18. feb, 2020

Usikkerhed for nyudklækkede ph.d.er på universiteterne

Konklusion 
Nyuddannede ph.d.er med midlertidig ansættelse på universitetet får over 20 pct. lavere løn end andre ph.d.er fra samme fagområde og årgang. Det betyder, at det tidligere fundne lønefterslæb for ph.d.er sammenlignet med kandidater udelukkende drives af ph.d.er med midlertidige ansættelser på universiteterne. Det kan skade mobiliteten mellem universiteterne og det øvrige arbejdsmarked. 

Motivation
Et enigt folketing besluttede i midten af 00'erne som en del af Globaliseringsaftalen at øge antallet af ph.d.-studerende og postdocstillinger, og missionen lykkedes over al forventning. På kun 10 år fordobledes antallet af indskrevne studerende fra 1.200 i 1995 til 2.300 i 2016. I denne analyse undersøges ph.d.ernes karriereforløb både på universiteterne og det øvrige arbejdsmarked.  

Metode
Analysen er baseret på registerdata fra Danmarks Statistik for ph.d.-årgangene fra 2000 til 2011. Dermed er det muligt at følge beskæftigelse og lønudvikling seks år efter dimission og sammenligne årgangene før og efter Globaliseringsaftalen. Samlet analyseres lønudviklingen for 10.901 ph.d.er fra alle fagområder. 

Kontakt for mere information

Lena Lindbjerg Sperling

lls@dea.nu

+45 28 30 38 26