Forskning og Innovation

4 minutters læsning

24. aug, 2021

Værdien af virksomheders forskningssamarbejde på kort og langt sigt

Forskning og Innovation 

4 minutters læsning · 24. aug, 2021

Værdien af virksomheders forskningssamarbejde på kort og langt sigt

Konklusion

De store virksomheder oplever primært værdien af samarbejde med universitetsforskere på den lange bane, hvor det bidrager til kapacitetsopbygning i form af ny viden, kompetencer og forskningsnetværk. Det er afgørende for virksomhedernes tilpasning af eksisterende produkter såvel som udvikikling af nye. Sidstnævnte tager typisk 10-20 år – efter samarbejdet med universitetet er ovre.  

Motivation

De politiske forventninger til hastigheden af forskningens bidrag til samfundet er steget de sidste to årtier, senest med regeringens grønne forskningsstrategi fra 2020. Men hvordan harmonerer det med virksomhedernes egne forventninger? Det undersøger DEA ved at belyse, hvad der sker efter det offentligt medfinansierede samarbejde mellem virksomheder og universiteter. 

Metode

Analysen bygger på 25 interview med 16 ledelsesrepræsentanter med ansvar for forskning og udvikling i store, forskningsaktive virksomheder i Danmark samt med enkelte af deres universitetssamarbejdspartnere, som virksomhederne selv har udpeget. Interviewene blev gennemført i perioden november 2017 til marts 2018 og genbesøgt i perioden marts til april 2021. 

Kontakt for mere information