Uddannelser

6 minutters læsning

10. feb, 2021

Virtuel undervisning på ungdoms­uddannelserne i en coronatid

Uddannelser 

6 minutters læsning · 10. feb, 2021

Virtuel undervisning på ungdoms­uddannelserne i en coronatid

Konklusion

Lærerne har i dette skoleår håndteret situationer fra hjemsendelse af enkelte elever til hele klasser. De fleste oplever, at erfaringerne fra forårets nedlukning kan bruges. Næsten halvdelen har desuden gennemført virtuel undervisning uden, at mulig eller konstateret smitte har været årsagen. Hovedparten forventer dog i lav grad eller slet ikke at bruge virtuel undervisning under normale forhold.

Motivation

Håbet om en normal hverdag i det nye skoleår og tilbagevenden til mere almindelig undervisning blev desværre ikke virkelighed for mange lærere. Hvor meget har den virtuelle undervisning fyldt? Har forårets erfaringer kunnet bringes i spil? Hvordan har lærerne oplevet skolens rolle og støtte? Forventer lærerne at anvende virtuel undervisning, når vi vender tilbage til mere normale tilstande?

Metode

713 lærere fra 31 institutioner har bidraget til en online rundspørge i perioden 30. november-31. december 2020. Lærerne blev primært bedt om at fokusere deres besvarelse baseret på de hidtidige erfaringer fra det nuværende skoleår 2020/2021. Enkelte spørgsmål fokuserede dog på en anden tidsperiode, fx coronanedlukningen i foråret 2020. Undersøgelsen omfatter EUD, EUX, HF, HHX, HTX og STX.

Kontakt for mere information