5. nov.

Kl. 9:00-10:30

Morgensalon: Bagom de norske ungdomsuddannelser

Sidste sommer bragte flere medier historien om, at de unge i Norge i høj grad vælger erhvervsuddannelserne. Næsten halvdelen af de norske unge fortsætter efter grundskolen på erhvervsuddannelse, mens kun 20 pct. af de danske unge vælger den erhvervsrettede vej.

5. nov.

Kl. 9:00-10:30

Morgensalon: Bagom de norske ungdomsuddannelser

Kontakt for mere information

Sidse Frich Thygesen

sft@dea.nu

4081 8747

Sidste sommer bragte flere medier historien om, at de unge i Norge i høj grad vælger erhvervsuddannelserne. Næsten halvdelen af de norske unge fortsætter efter grundskolen på erhvervsuddannelse, mens kun 20 pct. af de danske unge vælger den erhvervsrettede vej.

Vi rettede alle blikket mod Norge for at finde ud af, hvad det er, de gør anderledes. Tænketanken DEA har skrevet et notat om, hvad  Norge gør anderledes end Danmark, når det gælder ungdomsuddannelserne. Den 5. november inviterer vi Torgeir Nyen, forsker ved den norske forskningsstiftelse FAFO til at fortælle om de norske ungdomsuddannelser.

I Norge er det muligt at begynde på en erhvervsuddannelse og efter to år her enten gå i praktik i en virksomhed – eller tage, hvad der svarer til 3.g, og på den måde opnå studiekompetencer. Det er bare én af de mange forskelle på det norske og danske ungdomsuddannelsessystem, som vil blive præsenteret og forhåbentligt diskuteret på denne morgensalonen.

Morgensaloner er et uformelt forum, hvor vi i løbet af halvanden time spiser morgenmad og får ny viden og inspiration. Det er gratis at deltage og DEAs partnere har fortrinsret. Du kan læse mere om partnerskab her.

Kontakt for mere information

Sidse Frich Thygesen

sft@dea.nu

4081 8747

Verden er ikke så sort/hvid