29. okt.

Kl. 9:00-11:00

Småbørnsløftearrangement: Hvordan får alle børn en god skolestart?

Vær med når Småbørnsløftet sætter spot på temaet overgange til skole.

29. okt.

Kl. 9:00-11:00

Småbørnsløftearrangement: Hvordan får alle børn en god skolestart?

Kontakt for mere information

Sophie Moestrup Kristensen

smk@dea.nu

2533 4450

Vær med når Småbørnsløftet sætter spot på temaet overgange til skole.

Arrangementet finder sted: 

29. oktober 2019, kl. 9:00-11.00 i Tænketanken DEA (lokale 4c på 4. sal), Fiolstræde 44, 1171 København K

Vi lægger ud med at få præsenteret hovedpointer fra Egmont Rapporten 2019, Når store bliver små - giv alle børn en god skolestart, om hvordan den gode skolestart sikres v/ programchef i Egmont Fonden, Mads Espersen Lyager. Egmont Rapporten dokumenterer, at 11,6 % af børnene ikke trives i forbindelse med skolestarten, og at udfordringer med skolestarten kan have langvarige konsekvenser for børnene. Samtidig viser Egmont Rapporten, at særligt venskaber og fællesskaber har stor betydning for børnene i forbindelse med skolestarten.

Efterfølgende vil cheføkonom i Tænketanken DEA, Kristian Thor Jakobsen, præsentere DEAs analyse fra 2019, Udviklingen af børn med sen skolestart de seneste 10 år, som peger på, at andelen af børn, der bliver skoleudsat, svinger markant fra kommune til kommune, hvor kommuner med lave normeringer, også typisk har relativt få børn med sen skolestart. Derudover er der forskel på, hvem der i de enkelte kommuner afgør, om et barn kan få udskudt sin skolestart eller ej.

Dagens moderator er Charlotte Larsen, MONDAYS, ledelsesrådgiver på dagtilbudsområdet.

Program:

8.45-9.00: Ankomst og kaffe, te og croissant

9.00-9.15: Velkomst v/ Charlotte Larsen

9.15-9.45: Oplæg om, hvordan den gode skolestart sikres v/ programchef i Egmont Fonden, Mads Espersen Lyager

9.45-9.55: Dialog ved bordene

9.55-10.05: Pause

10.05-10.10: Musikalsk intermezzo

10.10-10.40: Oplæg om udviklingen af børn med sen skolestart de seneste ti år v/ cheføkonom i Tænketanken DEA, Kristian Thor Jakobsen

10.40-10.55: Dialog ved bordene

10.55-11.00: Afslutning

Kontakt for mere information

Sophie Moestrup Kristensen

smk@dea.nu

2533 4450

Verden er ikke så sort/hvid