PRESSEMEDDELELSE

2 minutters læsning

18. okt, 2022

Trods markant tilstrømning af kvinder: Stor ulighed mellem kønnene på videregående uddannelser

PRESSEMEDDELELSE

2 minutters læsning

18. okt, 2022

Trods markant tilstrømning af kvinder: Stor ulighed mellem kønnene på videregående uddannelser

Kontakt for mere information

Kristian Thor Jakobsen

ktj@dea.nu

+45 30 22 67 92

Selvom kvinderne i høj grad har indtaget universiteterne, er der stadig store kønsforskelle – både når det gælder valg af uddannelse, og når det kommer til job og indkomst på den anden side af uddannelsen.  

Kvinderne er strømmet til universiteterne i løbet af den seneste generation. Alligevel er der stadig markante forskelle mellem mænd og kvinder, når det kommer til valg af uddannelse, job og indkomst. Det viser en ny analyse fra Tænketanken DEA. 

Analysen undersøger, hvordan det øgede optag op de videregående uddannelser har påvirket kønsdiversiteten på specifikke uddannelser og indkomstforskellene på mænd og kvinder, når de kommer i arbejde. 

Kvinderne dominerer på medicin og jura 

Mange af de historisk mandsdominerede fag - som jura, statskundskab og medicin - har de seneste 50 år udviklet sig til i dag at være domineret af kvinder. Hvor der i 1950 var dobbelt så mange mandlige medicinstuderende, er tendensen i dag næsten omvendt. 

På de historisk set kvindedominerede uddannelsesområder - som syge- og sundhedspleje og indenfor pædagogisk arbejde - er der dog ikke sket den samme udvikling. Ingen af de historisk kvindedominerede fag har i dag en overvægt af mænd. Syge- og sundhedspleje er fortsat det mest kønsligt ulige fag med én mand for hver 20-25 kvinde. 

Og det er et stort problem, hvis vi ikke får vendt dén udvikling, mener Kristian Thor Jakobsen, cheføkonom og underdirektør i Tænketanken DEA.  

“Vi har stadig en kæmpe opgave foran os med at få mændene til at få øjnene op for de historiske “kvindefag”. Det er afgørende for ligestillingen og ekstremt relevant i forhold til at tackle manglen på arbejdskraft inden for disse fag,” siger han.

Store lønforskelle trods samme uddannelsesbaggrund

Til trods for, at der i dag er langt flere kvinder end mænd, der tager en videregående uddannelse, er indkomstforskellene ikke blevet udjævnet. Selv om der nu er flere kvinder på eksempelvis medicin og jura, vælger kvinderne samlet set stadig uddannelser, hvor indkomsten ligger 7-8 pct. lavere sammenlignet med de uddannelser, som mændene vælger.  

Selv når mænd og kvinder tager den samme uddannelse, er der stadig forskelle i deres indkomst. Og forskellen falder igen ud i mændenes favør. Kvinder ser altså ud til oftere at havne i job med relativ lav indkomst givet deres uddannelsesbaggrund.  

Hvis vi tager højde for forskellene i kvinders og mænds valg af uddannelse og job, er der stadig en indkomstforskel på 17 procent i mændenes favør. En del af denne forskel er forklaret ved lavere arbejdstid blandt kvinder og højere tilbøjelighed til at være ansat i den offentlige sektor. 

”Hvilken uddannelse og hvilket job, du vælger, forklarer cirka 40 procent af lønforskellen mellem mænd og kvinder. Men de sidste 60 procent er et soleklart billede på, at vi stadig er meget langt fra at have et arbejdsmarked med ligestilling i Danmark,” siger Kristian Thor Jakobsen.  

Den nye analyse er baseret på alle danske statsborgere født mellem 1950 og 1994 og bosat i Danmark i 2020.  

Læs analysen.

Kontakt for mere information

Kristian Thor Jakobsen

ktj@dea.nu

+45 30 22 67 92

Verden er ikke så sort/hvid