Forskning og Innovation

5 minutters læsning

6. mar, 2019

Flere penge på færre hænder i dansk forskning

Forskning og Innovation 

5 minutters læsning · 6. mar, 2019

Flere penge på færre hænder i dansk forskning

Dyk ned i detaljen

Kontakt for mere information

Maria Theresa Norn

mtn@dea.nu

2112 6864

Ole Larsen

ol@dea.nu

9154 1668

Konklusion

Nye tal viser, at konkurrenceudsatte forskningsmidler i Danmark er koncentreret på få hænder: 20 pct. af de forskere, som fik en eller flere forskningsbevillinger i 2004-2016, modtog i alt 75 pct. af de uddelte midler. Hvis vi ser på den samlede bestand af forskere i Danmark, så modtog de mest succesfulde 20 pct. af alle forskere 90 pct. af de uddelte midler i samme periode.

Motivation

Høj koncentration af forskningsmidler kan forringe samfundets afkast fra investeringer i forskning. Vi skal investere i de bedste, men vi skal også gøde jorden for det brede vækstlag af talenter og idéer, hvorfra nye styrkepositioner og gennembrud kan vokse frem. Nye tal om graden af koncentration af danske forskningsmidler stiller nye krav til forskningsfinansierende fonde og universitetsledere.

Metode

Analysen hviler på dels en gennemgang af forskningslitteraturen med fokus på koncentration og spredning af forskningsmidler, dels en undersøgelse af konkurrenceudsatte forskningsmidlers koncentration udarbejdet på vegne af DEA af Dansk Center for Forskningsanalyse (CFA), Aarhus Universitet. Undersøgelsen trækker på CFAs nye database over bevillinger til danske forskere i perioden 2004-2016.

Dyk ned i detaljen

Kontakt for mere information

Maria Theresa Norn

mtn@dea.nu

2112 6864

Ole Larsen

ol@dea.nu

9154 1668

Verden er ikke så sort/hvid