Uddannelser

7 minutters læsning

9. jun, 2020

Gymnasier og erhvervsskolers erfaringer med fjernundervisning

Uddannelser 

7 minutters læsning · 9. jun, 2020

Gymnasier og erhvervsskolers erfaringer med fjernundervisning

Dyk ned i detaljen

Kontakt for mere information

Maria Theresa Norn

mtn@dea.nu

+45 21 12 68 64

Sebastien Bigandt

sb@dea.nu

+45 22 54 54 61

Konklusion

Fjernundervisningen under coronanedlukningen har krævet stor omstillingsparathed og en massiv indsats fra lærere, skoler, elever og forældre. Men undervisningen har været mere ensformig, og elever har haft et lavere læringsudbytte. En mindre gruppe elever trives under fjernundervisningen, mens mange har kæmpet med skolearbejdet og motivationen – og det gælder særligt de fagligt svageste elever.

Motivation

Med nedlukningen af ungdomsuddannelserne som følge af COVID-19-udbruddet blev lærere og elever kastet ud i en gennemgribende og øjeblikkelig omstilling til fjernundervisning. Hvordan er det gået med fjernundervisningen? Og hvad kan vi lære af erfaringerne – både i forhold til øget brug af digitale redskaber i den almindelige undervisning og mulige fremtidige nedlukninger som følge af  fx epidemier?

Metode

12.352 elever og 1.866 lærere har bidraget til en online rundspørge i perioden 27. april - 8. maj 2020. Lærere og elever blev primært bedt om at forholde sig til de seneste to fulde undervisningsuger, men undersøgelsen omfattede også spørgsmål til deres oplevelse af fjernundervisningen under den samlede nedlukningsperiode. Undersøgelsen omfatter samtlige ungdomsuddannelser.

Undersøgelsen er gennemført i et samarbejde mellem eVidenCenter – Det Nationale Videncenter for e-læring – og Tænketanken DEA.

Dyk ned i detaljen

Kontakt for mere information

Maria Theresa Norn

mtn@dea.nu

+45 21 12 68 64

Sebastien Bigandt

sb@dea.nu

+45 22 54 54 61

Verden er ikke så sort/hvid