ANALYSE

1 minuts læsning

18. apr, 2024

Billedet af daginstitutionernes udfordringer er komplekst

ANALYSE

1 minuts læsning

18. apr, 2024

Billedet af daginstitutionernes udfordringer er komplekst

Kontakt for mere information

Sofie Agnete Bislev

sob@dea.nu

+45 25 33 28 90

Tobias Høygaard Lindeberg

thl@dea.nu

+45 51 63 25 70

Julie Karnøe Tranholm-Mikkelsen

jkt@dea.nu

+45 93 97 81 98

Udfordringer på daginstitutionsområdet opleves forskelligt af hhv. pædagogisk personale, pædagogiske ledere, kommunale chefer, forskere, undervisere og forældre.

Analysen bygger på 1399 survey-besvarelser og 22 interviews på tværs af de seks forskellige grupper. Den viser bl.a. at:  

  • Billedet af udfordringerne ser forskelligt ud, afhængigt af hvilken position, man betragter det fra 

  • Der er forskelligartede oplevelser internt i aktørgrupperne, især når det drejer sig om udfordringer med organisering og ledelse 

  • De udfordringer, der vurderes størst på tværs af aktørgrupper, er strukturelle udfordringer - fx udfordringer med anerkendelsen af pædagogisk arbejde, manglende ressourcer og børn i udsatte positioner. 

Analysen er en del af DEAs “Fælles om Børnene”-projekt, som er støttet af LEGO Fonden.

Læs analysen her

Kontakt for mere information

Sofie Agnete Bislev

sob@dea.nu

+45 25 33 28 90

Tobias Høygaard Lindeberg

thl@dea.nu

+45 51 63 25 70

Julie Karnøe Tranholm-Mikkelsen

jkt@dea.nu

+45 93 97 81 98