ANALYSE

1 minuts læsning

22. mar, 2024

Daginstitutionen har betydning for børns skolegang

ANALYSE

1 minuts læsning

22. mar, 2024

Daginstitutionen har betydning for børns skolegang

Kontakt for mere information

Signe H. Falkencrone

shf@dea.nu

+45 60 58 90 90

Lena Lindbjerg Sperling

lls@dea.nu

+45 28 30 38 26

Tobias Høygaard Lindeberg

thl@dea.nu

+45 51 63 25 70

Analyseopsamlingen opsummerer, hvad der hænger sammen med forskellige kvalitetsparametre i daginstitutionerne.

Opsamlingen konkluderer bl.a. at: 

  • Daginstitutionen kan have næsten lige så stor betydning for et barns faglige resultater i indskoling, som skolen har; det dagtilbud, som barnet har gået i, kan forklare 3 pct. af den forskel, der er i børnenes resultater i de nationale tests i 2. og 3. klasse. Til sammenligning forklarer skolen 4 pct. af forskellen 
     
  • Det er relativt konstant over tid hvilke daginstitutioner, der løfter børnene mest fagligt, har høj medarbejdertilfredshed og lavt sygefravær. 
  • Uddannelsesniveauet blandt det pædagogiske personale har betydning for kvaliteten, men på overraskende måder. Fx arbejder pædagoger, der også har en pædagogisk kandidatuddannelse, særligt i daginstitutioner, der har højere kvalitet 
  • Der er få strukturelle forhold, der har afgørende betydning for kvaliteten. Fx kan normeringer ikke i sig selv sikre god kvalitet. Men normeringer er ikke uden betydning. Opsamlingen viser bl.a., at normeringer påvirker det pædagogiske personales sygefravær. 

Læs analysen her

Kontakt for mere information

Signe H. Falkencrone

shf@dea.nu

+45 60 58 90 90

Lena Lindbjerg Sperling

lls@dea.nu

+45 28 30 38 26

Tobias Høygaard Lindeberg

thl@dea.nu

+45 51 63 25 70