ANALYSE

1 minuts læsning

3. jun, 2024

Danmark er et af de lande, hvor STEM-studerende vurderer deres undervisere mest positivt

ANALYSE

1 minuts læsning

3. jun, 2024

Danmark er et af de lande, hvor STEM-studerende vurderer deres undervisere mest positivt

Kontakt for mere information

Mads Fjord Jørgensen

mfj@dea.nu

+45 31 77 22 57

Tobias Høygaard Lindeberg

thl@dea.nu

+45 51 63 25 70

Kvaliteten på danske STEM-universitetsuddannelser ligger ifølge de studerende på en top- eller midterplacering på udvalgte kvalitetsparametre - set i forhold til sammenlignelige europæiske lande. 

Særligt ift. undervisernes evne til at motivere de studerende fagligt klarer danske STEM-uddannelser sig godt. Og ift. undervisernes evne til at forklare sig, ligger Danmark på en midterplacering. Det viser en ny DEA-analyse.

Der er dog et forbedringspotentiale ift. bl.a. læringsfaciliteter, studiestøttetjenester og den oplevede arbejdsmarkedsparathed.

Analysen bygger på data fra EUROSTUDENT VII – en europæisk spørgeskemaundersøgelse blandt studerende på videregående uddannelser, gennemført i 2019.

Fokus er på Danmarks placering i forhold til lande, der har uddannelsessystemer, der er relativt sammenlignelige med det danske: Sverige, Norge, Østrig, Finland og Holland. 

Analysen, som lanceres på en konference i dag, er en del af projektet På højde med de bedste, som er støttet af Novo Nordisk Fonden. 

Læs hele analysen her.

Kontakt for mere information

Mads Fjord Jørgensen

mfj@dea.nu

+45 31 77 22 57

Tobias Høygaard Lindeberg

thl@dea.nu

+45 51 63 25 70