ANALYSE

1 minuts læsning

26. okt, 2023

Danske småbørnsforældre arbejder ikke mere deltid end tidligere

ANALYSE

1 minuts læsning

26. okt, 2023

Danske småbørnsforældre arbejder ikke mere deltid end tidligere

Kontakt for mere information

Lena Lindbjerg Sperling

lls@dea.nu

+45 28 30 38 26

Nyt notat ser nærmere på udviklingen i deltidsarbejde blandt danske småbørnsforældre. Notatet viser, at andelen af forældre med børn i daginstitutionsalderen, der arbejder deltid, har ligget stabilt på 20 procent i perioden fra 2011 – 2021.

Notatet udspringer af et stigende fokus på arbejdstiden blandt danskere og en bekymring for, at lav kvalitet i daginstitutioner kunne være årsag til fald i arbejdstid blandt danske småbørnsforældre.  

Notatet viser bl.a., at:  

  • Andelen af forældre med børn i daginstitutionsalderen, der arbejder deltid, har ligget stabilt på 20 procent i perioden fra 2011 – 2021 

  • Danskernes faldende arbejdstid bliver ikke drevet af de 25-39-årige lønmodtagere og dermed ikke af småbørnsforældrene 

  • Kvinder arbejder mere deltid, og kønsforskellen er steget 3 procentpoint  

Notatet definerer deltid som under 32 timers arbejde om ugen. Forældre, der helt trækker sig fra arbejdsmarkedet, er ikke inkluderet, og det er værd at notere sig, at denne gruppe ser ud til at være stigende, om end den indtil videre stadig er meget lille.

Læs notatet her

Kontakt for mere information

Lena Lindbjerg Sperling

lls@dea.nu

+45 28 30 38 26