Tidlig Indsats

6. okt, 2023

Udviklingen i forældre på deltid

Tidlig Indsats 

· 6. okt, 2023

Udviklingen i forældre på deltid

Hent og bliv klogere

Konklusioner 


Andelen af forældre med børn i daginstitutionsalderen, der arbejder deltid, har ligget stabilt på ca. 20 pct. fra 2011-2021. Kvinderne arbejder i højere grad på deltid end mændene, og forskellen mellem kønnene er steget med tre pct. point fra 2011 til 2021. I 2021 arbejdede 28 pct. af kvinderne med børn i alderen 1-5 år mindre end 32 timer om ugen, mens det samme tal var 13 pct. for mændene. Timetallet for forældre, der arbejder deltid, har været stort set uændret i hele perioden. Der er således ikke tegn på, at arbejdstiden for forældrene har ændret sig markant i perioden.
 

Motivation  


Der er et stigende fokus på arbejdstiden blandt danskere og en bekymring for, at lav kvalitet i daginstitutioner kunne være årsag til yderligere fald i arbejdstid blandt danske småbørnsforældre. I dette notat undersøger vi udviklingen i arbejdstiden for de lønmodtagere, der har børn i daginstitutionsalderen. 
 

Metode 


Analysen bygger på tal fra Danmarks Statistik og dækker alle lønmodtagere, der i perioden 2011 til 2021 havde mindst ét barn i alderen 1-5 år. 
 

Kontakt for mere information

Lena Lindbjerg Sperling

lls@dea.nu

+45 28 30 38 26

Lærke Dyrby Kloch

ldk@dea.nu