ANALYSE

1 minuts læsning

18. apr, 2024

Hvor enig er du med forskellige aktører på daginstitutionsområdet?

ANALYSE

1 minuts læsning

18. apr, 2024

Hvor enig er du med forskellige aktører på daginstitutionsområdet?

Kontakt for mere information

Julie Karnøe Tranholm-Mikkelsen

jkt@dea.nu

+45 93 97 81 98

Tobias Høygaard Lindeberg

thl@dea.nu

+45 51 63 25 70

Tag kandidattesten og bliv klogere på, hvordan du oplever udfordringer på daginstitutionsområdet sammenlignet med forskellige aktører på området.

Med afsæt i resultater fra DEAs rapport ”Udfordringsbilledet på daginstitutionsområdet” kan du i i testen blive klogere på, hvordan du oplever udfordringer på daginstitutionsområdet sammenlignet med fem forskellige aktørgrupper på området: 

  • Pædagogisk personale 
  • Pædagogiske ledere 
  • Kommunale chefer 
  • Forældre, som er forpersoner for forældrebestyrelser i daginstitutioner 
  • Undervisere på pædagoguddannelsen og forskere på området 

Find testen her

Testen indebærer en forsimplet populærformidling af nogle af resultaterne fra rapporten. Find rapporten med alle dens nuancer her. 

Testen er udviklet af Tænketanken DEA i forbindelse med projektet 'Fælles om Børnene', som er støttet af LEGO Fonden

Kontakt for mere information

Julie Karnøe Tranholm-Mikkelsen

jkt@dea.nu

+45 93 97 81 98

Tobias Høygaard Lindeberg

thl@dea.nu

+45 51 63 25 70