ANALYSE

1 minuts læsning

7. jun, 2023

Kvalitetsudvikling hæmmes af drift og knappe ressourcer

ANALYSE

1 minuts læsning

7. jun, 2023

Kvalitetsudvikling hæmmes af drift og knappe ressourcer

Kontakt for mere information

Mads Fjord Jørgensen

mfj@dea.nu

+45 31 77 22 57

Danmark er næppe førende, når det gælder uddannelseskvalitet. Administrative opgaver, knappe ressourcer og tidspres tager fokus fra kvalitetsudvikling, viser ny DEA-analyse.

På godt halvdelen af de danske videregående uddannelser vurderer de uddannelsesansvarlige, at rammerne for kvalitetsudvikling er gode. Tre ud af fire af peger dog på, at et stigende antal administrative opgaver samt knappe ressourcer og tidspres kan tage fokus fra det pædagogiske og didaktiske kvalitetsarbejde.  

Det viser en ny DEA-analyse, der tager temperaturen på arbejdet med kvalitetsudvikling på de videregående uddannelsesinstitutioner. 

Den konkluderer, at den pædagogiske og didaktiske kvalitetsudvikling risikerer at blive nedprioriteret bl.a. til fordel for dokumentationskrav i forbindelse med akkreditering.  

Til gengæld peger resultaterne på, at et separat budget kan være en vej til at styrke det pædagogiske og didaktiske kvalitetsarbejde – fx ved at forbedre de overordnede rammer for kvalitetsudvikling og øge antallet af studieaktiviteter rettet direkte mod kvalitetsløft på uddannelserne. Det har kun en fjerdedel af uddannelserne i dag. 

Læs analysen 

Kontakt for mere information

Mads Fjord Jørgensen

mfj@dea.nu

+45 31 77 22 57