Uddannelser

1 minuts læsning

5. nov, 2019

Bagom de norske ungdomsuddannelser

Uddannelser 

1 minuts læsning · 5. nov, 2019

Bagom de norske ungdomsuddannelser

Kontakt for mere information

I Norge vælger cirka halvdelen af de unge en erhvervsuddannelse efter grundskolen. I Danmark var det i 2019 kun omkring en femtedel. Med det afsæt har Tænketanken DEA udarbejdet et notat, der kortlægger forskelle og ligheder i de danske og norske ungdomsuddannelser. Fx har de norske ungdomsuddannelser toårige grundforløb på erhvervsuddannelserne, mulighed for horisontal transfer til et studiekompetencegivende år og fælles formålsparagraffer.

Kontakt for mere information