Uddannelser

1 minuts læsning

30. jun, 2022

Efteruddannelse og livslang læring i internationalt perspektiv

Uddannelser 

1 minuts læsning · 30. jun, 2022

Efteruddannelse og livslang læring i internationalt perspektiv

Konklusioner  

Ved at sammenligne efteruddannelse og livslang læring i otte lande finder vi, at individuelle læringskonti vinder frem mange steder. Der er dog forskel på, om det er staten eller arbejdsmarkedets parter, der har det overordnede ansvar for finansiering. Samtidig viser erfaringer fra flere lande, at systematisk vejledning er essentielt, fx til at inddrage grupper med forskellige kompetenceniveauer.  

Motivation 

Efteruddannelse og livslang læring bliver stadig vigtigere efterhånden som teknologien, demografien og velfærdsbehovene udvikler sig. Derfor er det bekymrende, at deltagelsen er faldende. Vi har undersøgt tiltag og tendenser inden for efteruddannelse og livslang læring i otte udvalgte lande for. Formålet er at inspirere til langsigtede løsninger, som kan styrke området i en dansk kontekst.  

Metode 

Vi har foretaget indsamling af relevant materiale i de udvalgte lande, hvilket inkluderer publikationer fra ministerier og andre offentlige myndigheder, forskningsinstitutioner m.m. Derudover er der for hvert land interviewet eksperter med indgående kendskab til efter- og videreuddannelsesområdet i det pågældende land. 

Kontakt for mere information

Jon Østergaard Eilenberg

je@dea.nu

+45 25 65 94 30