Uddannelser

7 minutters læsning

4. sep, 2020

Erfaringer med fjernundervisning på VEU-området

Uddannelser 

7 minutters læsning · 4. sep, 2020

Erfaringer med fjernundervisning på VEU-området

Konklusion

Fjernundervisningen under coronanedlukningen har krævet en stor indsats og omstillingsparathed fra lærere og kursister på VEU-området. 8 ud af 10 lærere regner med, at erfaringerne fra fjernundervisning kan overføres til den almindelige undervisning. Mens mange kursister oplevede, at undervisningen blev sværere og læringsudbyttet lavere.

Motivation

Lærere og kursister blev kastet ud i en øjeblikkelig omstilling til fjernundervisning med nedlukningen af uddannelsesinstitutionerne som følge af coronavirus. Notatet giver indblik i, hvordan det er gået med fjernundervisningen på VEU-området, og hvad kan vi lære af erfaringerne – både ift. et større brug af digitale redskaber i den almindelige undervisning og ved mulige nedlukninger i fremtiden.

Metode

227 kursister og 109 lærere har bidraget til en online rundspørge i perioden 27. april - 8. maj 2020. Besvarelserne er så få, at de ikke kan tages til udtryk for forholdene generelt på VEU-området. Respondenterne blev primært bedt om at forholde sig til de seneste to fulde undervisningsuger, men der var også spørgsmål om deres oplevelse af fjernundervisningen under den samlede nedlukningsperiode.

Undersøgelsen er gennemført i et samarbejde mellem eVidenCenter – Det Nationale Videncenter for e-læring – og Tænketanken DEA.

Kontakt for mere information