Forskning og Innovation

1 minuts læsning

11. apr, 2023

Ekstern forskningsfinansiering. Et effektfuldt middel - med bivirkninger?

Forskning og Innovation 

1 minuts læsning · 11. apr, 2023

Ekstern forskningsfinansiering. Et effektfuldt middel - med bivirkninger?

Konklusion


Ekstern forskningsfinansiering er et væsentlig økonomisk middel til at løfte både volumen og kvalitet af forskning på danske universiteter. Samtidig
kan de eksterne midler indebære en række bivirkninger, der udfordrer mulighederne for at tiltrække og fastholde de bedste forskere, sikre fremspirende forskningsmiljøer og -talenter og styrke incitamenter til risikovillighed i forskningen i Danmark.

Motivation


Den eksterne forskningsfinansiering
er nu næsten på højde med universiteternes forskningsmidler fra finansloven. En række forskningspolitiske aktører har det seneste årti peget på, at der kan være bivirkninger forbundet med de eksterne forskningsmidler. DEA ønsker med denne undersøgelse at identificere omfanget og karakteren af bivirkningerne af den eksterne forskningsfinansiering.  
 

Metode


DEAs
undersøgelse bygger på to datakilder. På den ene side 43 interview, med 18 forskere og 25 universitetsledere. På den anden side en spørgeskemaundersøgelse af 4.108 forskere og universitetsledere på de danske universiteter.
 

Kontakt for mere information

Jeppe Øxenvad

jep@dea.nu