Uddannelser

6 minutters læsning

29. okt, 2020

Flere fagligt udfordrede elever på de gymnasiale uddannelser

Uddannelser 

6 minutters læsning · 29. okt, 2020

Flere fagligt udfordrede elever på de gymnasiale uddannelser

Konklusion

Fagligt udfordrede elever er blevet mere tilbøjelige til at vælge gymnasiet. I 2003 startede hver tiende af de unge med de 20 pct. laveste karakterer på en gymnasial uddannelse; i dag er det mere end hver fjerde. De fagligt udfordrede elever trives dog dårligere på gymnasiet, og de er mindre tilbøjelige til senere at gennemføre en erhvervskompetencegivende uddannelse 

Motivation

Gennem de seneste tyve år er andelen af de unge, der vælger at starte i gymnasiet efter grundskolen, steget markant, mens søgningen til erhvervsuddannelserne har været på retræte. På trods af politiske ambitioner om og tiltag mod at vende udviklingen, er det ikke lykkedes. Derfor undersøger dette notat, hvem de unge er, der i højere grad end tidligere vælger at søge mod gymnasiet, og om de trives.

Metode

Analysen bag dette notat er lavet ved brug af registerdata fra Danmarks Statistik. Populationen udgør de cirka 100.000 personer, der hvert år har afsluttet 9. og 10. kl. i grundskolen i perioden 2003-2019. Notatet benytter også trivselsmålinger på de gymnasiale uddannelser for at undersøge sammenhængen mellem gennemsnit og trivsel.

Kontakt for mere information