Forskning og Innovation

7 minutters læsning

25. jun, 2020

Forskningsfinansiering under coronakrisen

Forskning og Innovation 

7 minutters læsning · 25. jun, 2020

Forskningsfinansiering under coronakrisen

Konklusion

De danske forskningsfinansierende aktører har fra marts til juni 2020 bevilget godt 370 mio. kr. til coronarelateret forskning. Den ekstraordinære reaktion fra fonde og forskere kræver en mere langsigtet opfølgning, hvis vi skal lære af krisen og undgå de risici, som er forbundet med at uddele så betydelige midler til et relativt snævert forskningsemne over ganske få måneder.

Motivation

DEA ønsker at rejse en debat om, hvad vi kan forvente os af den akutte finansiering af coronarelateret forskning. Der er behov for allerede nu at påbegynde en diskussion af, hvad den akutte forskningsrespons kan få af betydning for forskningen og samfundet, og hvad vi kan lære, så forskningen fremadrettet bedst muligt bidrager til håndteringen af såvel nye kriser som andre væsentlige samfundsudfordringer.

Metode

Debatoplægget er baseret på interview med forskningsfinansierende aktører, en kortlægning af midler uddelt til coronarelateret forskning baseret på offentligt tilgængelige bevillingslister samt tilsendt data fra fondene samt deskresearch, herunder videnskabelig litteratur og debatindlæg.

Kontakt for mere information