Uddannelser

8 minutters læsning

1. maj, 2021

Hvordan går det med de unge, der ikke opfylder karakterkravet til EUD?

Uddannelser 

8 minutters læsning · 1. maj, 2021

Hvordan går det med de unge, der ikke opfylder karakterkravet til EUD?

Hent og bliv klogere

Konklusion

Efter at karakterkravet til eud er trådt i kraft, er andelen, der ikke er startet på en ungdomsuddannelse umiddelbart efter grundskolen, steget for unge, der ikke klarer karakterkravet enten pga. manglende eksamener eller for lavt karaktersnit. Fx hopper andelen, der ikke går i gang med en ungdomsuddannelse, fra 15 pct. til omkring 25 pct. for unge, der har fået under to i snit i dansk/matematik.

Motivation

I 2014 blev der indgået en bred politisk aftale om ”Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser”, der havde til hovedformål at få flere unge til at starte på erhvervsuddannelserne (eud) samt at reducere frafaldet på uddannelserne ved bl.a. at indføre et formelt adgangskrav til eud baseret på grundskolekarakterer. Men hvordan går det egentlig dem, der ikke klarer dette karakterkrav?

Metode

Datagrundlaget for analysen er alle personer, der afslutter 9. kl. i 2010-2019. Derudover inkluderer analysen disse personers forældre. Omdrejningspunktet er uddannelsesniveauet for disse årgange i årene efter 9. kl. i forhold til, om de er gået i gang med en ungdomsuddannelse og i så fald hvilken.

Kontakt for mere information

Kristian Thor Jakobsen

ktj@dea.nu

+45 30 22 67 92