Uddannelser

1. maj, 2024

Karakterkrav på gymnasiale uddannelser – holdninger og perspektiver

Uddannelser 

· 1. maj, 2024

Karakterkrav på gymnasiale uddannelser – holdninger og perspektiver

Hent og bliv klogere

Konklusion 

Et karakterkrav på seks vil omfatte ca. 20 pct. af eleverne, der i dag går på de gymnasiale uddannelser. Der er dog institutioner, hvor op mod en tredjedel af eleverne vil være omfattet, hvilket også vil få konsekvenser for fx kønsfordelingen. Mere end hver tredje gymnasielærer mener, at der bør indføres et højere karakterkrav på seks eller højere. Til sammenligning mener tre ud af fire ledere ikke, at der bør indføres et højere karakterkrav. Otte ud af ti gymnasielærere på små skoler (færre end 400 elever) er imod et højere karakterkrav, mens fire ud af ti gymnasielærere på store skoler (over 1000 elever) er for. 

Motivation 

I regeringsgrundlaget fra 2022 fremgår det, at ”regeringen vil se på mulighederne for at skærpe adgangen til de gymnasiale uddannelser”. Dette har ført til en diskussion af, om karakterkravet til de gymnasiale uddannelser skal være højere, og hvilke konsekvenser det vil have for gymnasierne. I denne undersøgelse undersøger vi derfor nogle af de mulige konsekvenser af et skærpet karakterkrav til gymnasierne på institutionsniveau, og hvilke holdninger gymnasielærernes og -rektorer har til et skærpet karakterkrav og hvorfor. 

Metode 

Analysen er baseret på registerdata fra Danmarks Statistik, data fra en spørgeskemaundersøgelse samt 16 kvalitative interviews gennemført i foråret 2024. I registerdataanalysen indgår elever, der ifølge henholdsvis Elev- og Institutionsregisteret (KOTRE og INST) er startet på en offentlig hhx, htx eller stx fra 2017-2023. Spørgeskemaundersøgelsen består af besvarelser fra 2845 gymnasielærere og 269 ledere på gymnasier. I de kvalitative interviews har vi interviewet lærere og rektorer på hhv. hhx, htx og stx. 

Find dit eget gymnasie

Se her, hvordan dit gymnasie eller alle institutioner i din region er stillet, hvis der kommer et karakterkrav på 6 eller 7. 

Klik her, for at se hvor mange elever med et karaktersnit fra grundskolen på under 6, der endte med at løfte sig karaktermæssigt i gymnasiet.

Kontakt for mere information

Kristian Thor Jakobsen

ktj@dea.nu

+45 30 22 67 92