Uddannelser

7 minutters læsning

22. mar, 2021

Kvalitet på de videregående uddannelser i et internationalt perspektiv

Uddannelser 

7 minutters læsning · 22. mar, 2021

Kvalitet på de videregående uddannelser i et internationalt perspektiv

Konklusion

Rapporten identificerer få indikatorer med høj datakvalitet og stor relevans for kvaliteten af de videregående uddannelser. De 12 identificerede kvalitetsindikatorer peger ikke på, at Danmark har en førende position, uanset om der sammenlignes med OECD-lande eller de lande, vi normalt sammenligner os med. Rapporten dokumenterer desuden, at Danmark investerer mindre i de videregående uddannelser ekskl. penge til forskning og udvikling end lande, vi normalt sammenligner os med.

Motivation

62 pct. af den ungdomsårgang, der blev færdig med folkeskolen i 2018, forventes at få en videregående uddannelse inden de træder ud på et arbejdsmarked i rivende udvikling og med høje kompetencekrav. Derfor er det et problem, at der ikke, i modsætning til fx på grundskoleområdet, findes et solidt og transparent indblik i kvaliteten af vores videregående uddannelser. Tænketanken DEA ønsker med denne analyse at bidrage til debatten om kvalitet på de vidergående uddannelser.

Metode

Analysen afdækker 12 identificerede indikatorer på kvaliteten af de videregående uddannelser i et internationalt perspektiv opdelt på 1) Indikatorer for ressourceniveauet i videregående uddannelse; 2) Indikatorer for kvaliteten af den gennemførte uddannelse (proceskvalitet); Og 3) Indikatorer for resultaterne af videregående uddannelse fra en række forskellige kilder. Kilderne er OECD Education at a Glance, EUROSTUDENT, PIIAC, World Economic Forum, Times Higher Education World Reputation Rankings og QS Global Employer Survey.

Kontakt for mere information

Tobias Høygaard Lindeberg

thl@dea.nu

+45 51 63 25 70

Mads Fjord Jørgensen

mfj@dea.nu

+45 31 77 22 57