Uddannelser

23. apr, 2024

Kvalitet på universiteter i et europæisk perspektiv

Uddannelser 

· 23. apr, 2024

Kvalitet på universiteter i et europæisk perspektiv

Konklusion 

Kvaliteten på danske universitetsuddannelser er gennemsnitlig i forhold til sammenlignelige europæiske lande, når man måler den gennem de udsagn, der er relateret til kvalitet i den europæiske survey ”EUROSTUDENT”. Danmark har en placering blandt de bedste lande i forhold til, om de studerende vil anbefale deres studie, og hvorvidt de studerende vil blive på studiet. Danske universitetsstuderende giver til gengæld deres studier en bundplacering i forhold til vurderingen af deres underviseres kompetencer. Især i forhold til feedback ligger danske studerendes vurdering lavt. Derudover indikerer analysen, at social baggrund har en relativt stor betydning i Danmark. Analysen finder, at de danske studerende, hvis forældre har kortest uddannelse, har vanskeligere ved at forstå forventningerne på studiet. Og den tendens er stærkere i Danmark, end hvad vi ser i andre lande.

Motivation 

Der er få internationalt sammenlignelige data om kvalitet på videregående uddannelser. De data, der eksisterer, er ikke særligt robuste, men tyder dog på, at Danmark ikke er førende i forhold til uddannelseskvalitet internationalt. Med denne analyse undersøger vi, hvordan studerende på danske universiteter oplever kvaliteten af deres uddannelser sammenlignet med universitetsstuderende i andre europæiske lande. Dermed bidrager analysen med et internationalt komparativt perspektiv på udvalgte aspekter af kvalitet. Rapporten er en del af projektet “På højde med de bedste” og er støttet af Novo Nordisk Fonden.

Metode 

Analysen bygger på data fra EUROSTUDENT VII – en europæisk spørgeskemaundersøgelse blandt studerende på videregående uddannelser gennemført i 2019. I analysen fokuserer vi på Danmarks placering i forhold til lande, der har uddannelsessystemer, der er relativt sammenlignelige med det danske: Sverige, Norge, Østrig, Finland og Holland. Derudover angiver vi et gennemsnit for de øvrige europæiske lande. I analysen tager vi højde for forskelle i studenter- og uddannelsessammensætningen mellem de deltagende lande for at komme nærmere en vurdering af uddannelseskvaliteten på universiteterne.

Kontakt for mere information

Sofie Agnete Bislev

sob@dea.nu

+45 25 33 28 90

Mads Fjord Jørgensen

mfj@dea.nu

+45 31 77 22 57

Tobias Høygaard Lindeberg

thl@dea.nu

+45 51 63 25 70