Uddannelser

1 minuts læsning

8. nov, 2022

Læringer fra indsatser rettet mod erhvervsuddannelserne

Uddannelser 

1 minuts læsning · 8. nov, 2022

Læringer fra indsatser rettet mod erhvervsuddannelserne

Konklusion


Antallet af indsatser, der skal øge rekrutteringen og gennemførelsen på erhvervsuddannelserne, er steget fra otte i 2016 til 54 i 2021. Der er projektbevillinger for over 500 mio. kr., og størstedelen af indsatserne handler om rekruttering, især af grundskoleelever. Selvom indsatserne generelt ses som effektive, er der store forskelle på hvad der menes med effekter’ og hvordan det opgøres. 
 

Motivation 


Danmark kommer til at mangle faglært arbejdskraft, og derfor er optag og gennemførelse på erhvervsuddannelserne en af de største uddannelsespolitiske udfordringer pt.
Der bevilges en del midler til projekter, der skal adressere problemerne, men den samlede indsats har været forholdsvis fragmenteret. Derfor prøver denne undersøgelse at danne overblik og samle læringer på tværs af indsatser inden for de seneste fem år. 

Metode 


Undersøgelsen er baseret på seks forskellige informationskilder. Vi foretog en deskresearch for at kortlægge indsatserne. Dernæst sendte vi et spørgeskema til de ansvarlige for indsatserne i kortlægningen, og fulgte op på spørgeskemaet med dybdeinterviews. Desuden har vi indsamlet evalueringsrapporter fra indsatserne. Endelig har vi afholdt to workshops med projektansvarlige og indhentet feedback ift. rapportens anbefalinger.


Få det fulde overblik over fordeling, kendetegn, virkemidler, hovedområder, bevillingsgiver og støttebeløb i  eud-indsatserne siden 2016 i grafikken her

Kontakt for mere information

Jon Østergaard Eilenberg

je@dea.nu

+45 25 65 94 30