Tidlig Indsats

28. aug, 2023

Ledelse i dagsinstitutioner - betydningen af ledernes karakteristika

Tidlig Indsats 

· 28. aug, 2023

Ledelse i dagsinstitutioner - betydningen af ledernes karakteristika

Hent og bliv klogere

Konklusioner   


Overordnet set hænger lederskifte sammen med højere sygefravær og lavere personaleomsætning. Samtidig oplever ledere, der tidligere har været pædagog i samme daginstitution, mindre sygefravær og udskiftning blandt personalet end udefrakommende ledere, selvom der nogle steder kan være en opfattelse, at man helst skal undgå ledere fra egne rækker. Vi har ikke fundet nogen sammenhænge mellem lederens uddannelse og sygefravær, personaleomsætning, medarbejdernes relation til lederen eller børnenes testresultater i 2. og 3. klasse. 
 

Motivation  


God kvalitet i dagtilbud hænger sammen med god ledelse. Men vi mangler klar viden om, hvad god ledelse er, og hvad der kendetegner den gode leder. Analysen undersøger, hvem lederne i de danske daginstitutioner er, hvad der karakteriserer dem, og hvordan disse karakteristika opleves i praksis.

Metode  


Undersøgelsen bygger på data fra Danmarks Statistik, medarbejdertilfredshedsundersøgelser fra Aarhus Kommune og interviews med daginstitutionsledere, ledernes ledere og pædagogisk personale.
 

Kontakt for mere information

Jon Østergaard Eilenberg

je@dea.nu

+45 25 65 94 30

Lena Lindbjerg Sperling

lls@dea.nu

+45 28 30 38 26

Signe H. Falkencrone

shf@dea.nu

+45 60 58 90 90