Uddannelser

1 minuts læsning

7. okt, 2016

Oplevelse af styring på de videregående uddannelser

Uddannelser 

1 minuts læsning · 7. okt, 2016

Oplevelse af styring på de videregående uddannelser

Kontakt for mere information

I denne rapport gør DEA status over oplevelsen af styring på de videregående uddannelser. Analysen ser på en begrænset del af den statslige styring, der er fælles for de videregående uddannelsesinstitutioner og retter sig specifikt mod institutionernes overordnede drift.

I denne rapport gennemgås oplevelsen af styring blandt ledere og bestyrelsesformænd på danske erhvervsakademier, professionshøjskoler og universiteter. Rapporten indeholder også et overblik over udvalgte styringsredskaber og en tidslinje over de væsentligste reformer på området siden universitetsreformen i 2002.

Kontakt for mere information