Uddannelser

21. dec, 2023

Oplevet kvalitet på bachelor- og kandidatuddannelserne

Uddannelser 

· 21. dec, 2023

Oplevet kvalitet på bachelor- og kandidatuddannelserne

Konklusion 

Bachelor- og kandidatstuderende er i højere grad enige i, at kvaliteten er høj på deres uddannelse sammenlignet med studerende på erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelserne. Det er særligt de studerende inden for fagområderne naturvidenskab, sundhedsvidenskab og teknisk videnskab, der vurderer kvaliteten på uddannelsen som høj. Samtidig er der en positiv sammenhæng mellem kandidatdimittenders løn og beskæftigelse, og hvor stor en andel som vurderer, at kvaliteten på uddannelsen er høj.  

Motivation 

Udgangspunktet for denne analyse er, at der er mere viden i eksisterende datakilder relateret til uddannelseskvalitet, end hvad der kommer til udtryk i den offentlige debat. Analysens formål er at bidrage med viden om sammenhængene mellem oplevet kvalitet, og hvordan uddannelsernes studerende klarer sig på uddannelsen undervejs og efterfølgende på arbejdsmarkedet. Når de studerendes oplevede kvalitet, og hvordan de klarer sig, hænger sammen, kan det give anledning til i højere grad at benytte studenterevalueringer til kvalitetsudvikling på uddannelserne. Det kan dermed give input til uddannelsesinstitutionerne ift., om der er områder i deres uddannelser, som de kan styrke.  

Metode 

Analysen bygger i betydeligt omfang på Danmarks Studieundersøgelse, der er forankret i Uddannelses- og Forskningsministeriet. Vi benytter resultater fra 2020 til at vise den oplevede kvalitet hos mere end 90.000 studerende på mere end 1.200 uddannelsesudbud og ser på sammenhængen mellem overordnet kvalitet og andre indikatorer for læringsmiljø. Vi bruger desuden resultater fra 2018 til at se på sammenhængen mellem den oplevede kvalitet på kandidatuddannelserne, og hvordan 17.000 dimittender efterfølgende klarer sig i 2020.  

Kontakt for mere information

Lukas Hidan (på barsel)

lh@dea.nu

+45 30 49 78 28