Uddannelser

1 minuts læsning

24. feb, 2023

Social baggrund og valg af videregående uddannelse og job

Uddannelser 

1 minuts læsning · 24. feb, 2023

Social baggrund og valg af videregående uddannelse og job

Konklusion


Unge opvokset i lavindkomstfamilier har en tendens til at vælge videregående uddannelser forbundet med en lavere løn sammenlignet med unge opvokset i topindkomstfamilier. Selv når vi sammenligner unge med samme gymnasiale karaktersnit. Og når de fylder 40 år, tjener personer fra lavindkomstfamilier 8-11 pct. mindre end personer med samme uddannelse men opvokset i topindkomstfamilier.

Motivation 


Danmark bliver typisk fremhævet som et af de lande i verden, hvor den sociale mobilitet er højest, fx ift. hvor meget børns indkomstniveau som senere voksne hænger sammen med deres forældres indkomstniveau. Men til trods for dette er der betydelig forskel i sandsynligheden for at få en videregående uddannelse på tværs af opvækstvilkår i Danmark.

Et relevant spørgsmål er, om det, foruden tab af muligheder for den enkelte, også er et tab for samfundet, hvis de umiddelbart mest kvalificerede ikke finder vej til de mest udfordrende og kompetitive job, der aflønnes højest.

Metode  


I det meste af analysen opdeler vi personer efter deres forældres indkomstniveau og ser kun på de personer, hvis forældre havde en indkomst blandt de 20 pct. højeste (topindkomstfamilier) eller laveste (lavindkomstfamilier) for deres årgang, da de unge var 14-16 år. På den måde inkluderer vi kun personer, der boede i Danmark på det tidspunkt. Forældrenes indkomst er baseret på deres erhvervsindkomst, dvs. deres lønindkomst, nettooverskud af selvstændig virksomhed samt honorarer.

Kontakt for mere information

Kristian Thor Jakobsen

ktj@dea.nu

+45 30 22 67 92