Uddannelser

8 minutters læsning

24. jun, 2021

Social mobilitet: Udvalgte uddannelsers evne til at løfte studerende fra lavindkomstfamilier

Uddannelser 

8 minutters læsning · 24. jun, 2021

Social mobilitet: Udvalgte uddannelsers evne til at løfte studerende fra lavindkomstfamilier

Konklusion

Notatet viser, at der er en betydelig forskel mellem de videregående uddannelser, når man sammenligner den forventede og den faktiske andel af studerende fra lavindkomstfamilier, der fuldfører en påbegyndt uddannelse. Også når det gælder de enkelte institutioner indenfor den samme slags uddannelse, er der stor forskel på den sociale mobilitet. Det gælder fx på læreruddannelsen.

Motivation

Resultater på de videregående uddannelser afhænger også af de studerendes sociale baggrund, men i modsætning til fx gymansieområdet udarbejdes der ikke socialt informerede indikatorer. Formålet med notatet er at bidrage til en drøftelse af værdien af data med resultater om de studerende (fx fuldførelse) korrigeret for socioøkonomisk baggrund på de enkelte uddannelser på det videregående område.

Metode

Der indgår registerdata, som belyser, hvordan unge fra lavindkomstfamilier klarer sig i forhold til fuldførelse på erhvervsakademiuddannelser, professionsbachelor og universitetsbachelor. Der er inkluderet alle personer, der fyldte 35 år i 2014-2018 og boede i Danmark tyve år tidligere, som er registreret med samtlige gange, de er startet på en uddannelse, og om de fuldfører den pågældende uddannelse. 

Kontakt for mere information

Kristian Thor Jakobsen

ktj@dea.nu

+45 30 22 67 92