Uddannelser

8 minutters læsning

7. dec, 2020

Social mobilitet på de videregående uddannelser

Uddannelser 

8 minutters læsning · 7. dec, 2020

Social mobilitet på de videregående uddannelser

Konklusion

De studerendes sociale baggrund har betydning for, om de gennemfører en videregående uddannelse – også når de på papiret har samme forudsætninger målt på karakterer fra gymnasiet. Den sociale mobilitet er mindre på universiteter end på erhvervsakademier og professionshøjskoler. Universiteter optager i højere grad end erhvervsakademier og professionshøjskoler studerende fra topindkomstfamilier og har i mindre grad tiltag, der støtter studerende fra lavindkomstfamilier i at søge om optagelse på eller gennemføre studierne.

Motivation

Tidligere undersøgelser har belyst social mobilitet i samfundet på et mere overordnet niveau. Denne undersøgelse belyser, hvordan hhv. universiteter, professionshøjskoler og erhvervsakademier har fokus på og påvirker graden af social mobilitet. Undersøgelsen afdækker således, i hvilken udstrækning, unge fra lavindkomstfamilier bliver optaget på og gennemfører en videregående uddannelse.

Metode

Undersøgelsen er baseret på registerdata, der belyser sammenhængen mellem forældres indkomstniveau og studerendes påbegyndelse og gennemførelse af en videregående uddannelse, samt sammenhængen mellem forældres indkomstniveau, den studerendes gymnasiekarakter, og genneførelsesgrad på en videregående uddannelse. Desuden indgår interviews med repræsentanter for erhvervsakademier, professionshøjskoler og universiteter.

Kontakt for mere information