Uddannelser

21. apr, 2023

Stærkere skel eller slet ingen? En diskussion af institutionsstrukturen i Danmark

Uddannelser 

· 21. apr, 2023

Stærkere skel eller slet ingen? En diskussion af institutionsstrukturen i Danmark

Konklusion

Institutionsstrukturen i Danmark er præget af markante undtagelser fra grundprincipperne i denne struktur. Med den foreslåede reform af kandidatuddannelserne udviskes skellene mellem forskellige institutionstyper yderligere. I debatoplægget præsenterer DEA derfor tre mulige veje at gå for institutionsstrukturen i Danmark: En revitalisering af den binære model, en universitetsmodel med samlede institutioner og en fleksibel model. 

Motivation

Regeringsforslaget om en reform af kandidatuddannelserne indebærer, at universiteternes uddannelsesopgave bliver nærmere beslægtet med professionshøjskoler og erhvervsakademier. Af den årsag er det vigtigt at forstå historien og principperne bag de danske uddannelsesinstitutioners struktur, for kunne bidrage til en kvalificeret debat om det samlede system og dets udvikling. 

Kontakt for mere information

Tobias Høygaard Lindeberg

thl@dea.nu

+45 51 63 25 70

Jeppe Øxenvad

jep@dea.nu