Uddannelser

3. maj, 2023

Til kamp for kompetencerne - DEAs årsdagsanalyse 2023

Uddannelser 

· 3. maj, 2023

Til kamp for kompetencerne - DEAs årsdagsanalyse 2023

Konklusion 

Undersøgelsen finder et særligt potentiale for at udvide arbejdsstyrken gennem udenlandsk arbejdskraft og går i dybden med befolkningens og arbejdsgivernes holdning til import af arbejdskraft indenfor forskellige fag – bl.a. sygeplejersker, pædagoger og it-specialister. Arbejdsgivere indenfor it og life science er generelt åbne for udenlandsk arbejdskraft. Fag med borgernær kontakt – som fx pædagog og social- og sundhedshjælper – er mindre oplagte at varetage for udenlandsk arbejdskraft, vurderer både befolkning og arbejdsgivere. Særligt sprogets betydning for at bringe fagligheden i spil angives som en potentiel udfordring. Billedet ændrer sig dog for fx social- og sundhedshjælperen, hvis personerne først har gennemgået et intensivt sprogkursus, så de er i stand til at tale dansk på samtaleniveau.

Motivation 

Der mangler arbejdskraft rigtig mange steder på arbejdsmarkedet, og bl.a. den demografiske udvikling tyder på, at mangelsituationen ikke er forbigående. Det kan udfordre samfundet, som vi kender det i dag, hvis der mangler arbejdskraft indenfor kritiske områder. Derfor er det et tema for Tænketanken DEAs Årsdagsanalyse for 2023, der diskuterer tre løsninger. I analysen ser vi på 1) import af udenlandsk arbejdskraft, 2) ændret arbejdsdeling kombineret med efteruddannelse og 3) teknologiske løsninger.

Metode 

Denne analyse bygger på casebeskrivelser af seks faggrupper. De seks faggrupper er pædagogen, sygeplejersken, elektrikeren, social- og sundhedshjælperen, it-specialisten og life science-kandidaten. Casebeskrivelserne bygger på registerdata, spørgeskemaundersøgelser blandt arbejdsgivere og i befolkningen, interviews med arbejdsgivere samt relevante andre analyser.

Kontakt for mere information

Mads Fjord Jørgensen

mfj@dea.nu

+45 31 77 22 57

Lukas Hidan (på barsel)

lh@dea.nu

+45 30 49 78 28