Tidlig Indsats

12. okt, 2023

Trivsel og sygefravær i daginstitutioner

Tidlig Indsats 

· 12. okt, 2023

Trivsel og sygefravær i daginstitutioner

Hent og bliv klogere

Konklusioner 


På baggrund af medarbejdertilfredsheden i de aarhusianske daginstitutioner finder analysen, at en højere medarbejdertilfredshed hænger sammen med et lavere sygefravær.
Sammenhængen er stærkest for social trivsel, krav i arbejdet, helbred og velbefindende samt arbejdets indhold og organisering. Generelt finder analysen, at der er meget lidt variation i medarbejdertilfredsheden i den enkelte daginstitution over tid, og ændringer i medarbejdersammensætning eller normering ser dermed ikke ud til at have en effekt på tilfredsheden på kort sigt. 

Motivation 


Der er betydelige udfordringer med at rekruttere pædagogisk personale i de danske daginstitutioner,
samtidig med at flere pædagoger arbejder i andre sektorer end de pædagogiske. I denne analyse sætter vi fokus på medarbejdertilfredsheden, der kan være med til at påvirke lysten til at arbejde i daginstitutioner. Formålet er at sætte fokus på personalets trivsel, herunder deres oplevelser af arbejdsvilkår, både for at undersøge om strukturelle karakteristika, som personalets sammensætning, hænger sammen med trivslen, og hvad forskellige aspekter af medarbejdertilfredshed betyder for personalets sygefravær.
 

Metode 


Undersøgelsen bygger på medarbejdertilfredshedsundersøgelser fra Aarhus Kommune koblet med data fra Danmarks Statistik. 
 

Kontakt for mere information

Lena Lindbjerg Sperling

lls@dea.nu

+45 28 30 38 26