Uddannelser

7. maj, 2024

Uddannelser med betydning for den grønne omstilling

Uddannelser 

· 7. maj, 2024

Uddannelser med betydning for den grønne omstilling

Konklusion

En væsentlig andel af medarbejdere og ledere i brancher med store udledninger af drivhusgasser har en merkantil uddannelsesbaggrund. Dvs. en uddannelse inden for handel eller erhvervsøkonomi på tværs af uddannelsesniveauer. Det er især i brancher med store indirekte udledninger (upstream- og downstreambrancher) og især blandt ledere, at merkantile uddannelser fylder som uddannelsesbaggrund. Analysen peger desuden på, at koblingen mellem merkantile uddannelser og grøn omstilling muligvis er overset dels i den offentlige debat og dels på merkantile universitetsuddannelser.

Motivation

Viden og kompetencer er centrale byggesten i den grønne omstilling. Derfor er uddannelsessystemet en potentielt vigtig aktør på vejen mod et klimaneutralt samfund. Analysens formål er at bidrage til dialogen om det uddannelsespolitiske handlerum i forhold til grøn omstilling. I analysen undersøger vi, hvilke uddannelser der kan have indflydelse på det danske klimaaftryk, fordi de leverer ledere og medarbejdere til brancher med et stort reduktionspotentiale, dvs. høje udledninger af drivhusgasser.

Metode

Analysen er lavet på baggrund af data på direkte og indirekte udledninger på brancheniveau fra det grønne nationalregnskab. Det kobler vi med registerdata fra Danmarks Statistik for at beregne uddannelsessammensætningen i brancher med høje udledninger. 

Kontakt for mere information

Sofie Agnete Bislev

sob@dea.nu

+45 25 33 28 90

Katja Helena Jensen

khj@dea.nu

+45 26 52 81 95