Uddannelser

7 minutters læsning

14. mar, 2021

Unges idéer til ungdomsuddannelserne

Uddannelser 

7 minutters læsning · 14. mar, 2021

Unges idéer til ungdomsuddannelserne

Konklusion

Flere udskolingselever er bekymrede for at vælge en ”forkert ungdomsuddannelse, og for at lukke døren til muligheder senere i livet. Oplevelsen af ’at kunne vælge forkert’ skal erstattes af ’at prøve noget af’ – uden store konsekvenser, og efterspørger valgfrihed og fleksibilitet, medindflydelse og gode muligheder for omvalg, tilvalg og vejledning, samt flere praktiske og boglige fag 

Motivation

Ungdomsuddannelserne står overfor store udfordringer; få unge vælger en erhvervsuddannelse, de unge er pressede over valget af ungdomsuddannelse, mange færdiggør aldrig en ungdomsuddannelse og der bliver, særligt i landdistrikterne, færre unge i fremtiden. Men de unges stemme savnes ofte i debatten – dette notat formidler en række 9. klasses elevers tanker om og ønsker til ungdomsuddannelserne. 

Metode

Med afsæt i participatorisk metode afholdtes tre workshops i med elever i 9. klasses. Deltagerne blev introduceret til kendte udfordringer i ungdomsuddannelsessystemet, efterfulgt af en brainstorm om, hvad eleverne oplevede som godt og mindre godt ved det eksisterende udbud. Herefter skulle deltagerne med legoklodser bygge deres bud på et nyt ungdomsuddannelsessystem. 

Kontakt for mere information