Uddannelser

7 minutters læsning

3. jul, 2021

Unges uddannelsesvalg til videregående uddannelse

Uddannelser 

7 minutters læsning · 3. jul, 2021

Unges uddannelsesvalg til videregående uddannelse

Konklusion

Notatet viser, at antallet ansøgere med mere end én prioritet er steget fra 43 til 64 pct. over de seneste femten år. Tendensen til at søge bredere gør sig gældende ift. uddannelsestyper, fagområder og landsdele. En større andel af de studerende, der er optaget på andet end deres førsteprioritet, falder fra uddannelsen det første år. Det gælder særligt for ansøgerne, der er kommet ind på en prioritet, der ligger udenfor fagområdet for deres førsteprioritet. På uddannelser på universiteterne og professionshøjskolerne med under 250 optagne studerende er der et større frafald på uddannelsesudbud med færre studerende sammenlignet med udbud med flere studerende.

Motivation

Vi mangler viden om, hvilke faktiske søgemønstre til videregående uddannelser, der er uhensigtsmæssige ift. at sikre et bredt optag og et mindre frafald på studierne. Det er spild af talent og potentielt dyrt for samfundet, når studiesøgende grundet afslag kommer senere i gang med en videregående uddannelse eller påbegynder en uddannelse, de ikke gennemfuldfører. DEA ønsker derfor at undersøge de studiesøgendes søgemønstre til de videregående uddannelser med fokus på uddannelsestyper, fagområder og landsdele, samt hvorvidt søgemønstre hænger sammen med frafald.

Metode

På baggrund af tal fra Den Koordinerede Tilmelding (KOT) og Danmarks Statistik ser analysen på søge-mønstre blandt mere end 1,2 millioner ansøgere og deres næsten 3 millioner ansøgninger til en videregående uddannelse i perioden fra 2005 og frem til 2020. Notatet kigger på forskelle på tværs af uddannelsestype, herunder særligt STEM- og velfærdsuddannelser. Derudover ser notatet på koblingen mellem søgemønstre og frafald blandt 250.000 personer, der mellem 2014 og 2018 har søgt og påbegyndt en uddannelse.

Kontakt for mere information

Mads Fjord Jørgensen

mfj@dea.nu

+45 31 77 22 57