Uddannelser

1 minuts læsning

22. sep, 2022

Universitetsuddannedes ansættelse hos verdens mest attraktive arbejdsgivere

Uddannelser 

1 minuts læsning · 22. sep, 2022

Universitetsuddannedes ansættelse hos verdens mest attraktive arbejdsgivere

Konklusion

Analysen, som er udarbejdet af Arena Strategy for Tænketanken DEA, viser, at 7,7 personer ud af hver 1000 alumner med en bachelor-, kandidat-, eller ph.d.-uddannelse fra et dansk universitet i dag arbejder for en af verdens 100 mest attraktive virksomheder eller 25 mest prestigefyldte universiteter. Dette placerer Danmark på en fjerdeplads blandt Schweiz, Holland, Norge og Sverige. Danmark ligger på en andenplads, når der udelukkende ses på antallet af dimittender, der arbejder på et af verdens førende universiteter, mens Danmark ligger på en samlet fjerdeplads, når der ses på ansættelse i de førende virksomheder. 

Motivation 

Vi har begrænset, solid viden om kvaliteten af vores videregående uddannelser – især i et internationalt perspektiv. Den viden, vi har, tyder ikke på, at Danmark er førende internationalt. Ét perspektiv på kvalitet er, hvordan dimittenderne klarer sig på arbejdsmarkedet. 

Med denne analyser ønsker DEA at undersøge, hvordan dimittender fra danske universiteter klarer sig ift. at blive ansat i de mest prestigefyldte virksomheder og universiteter sammenholdt med lande, vi normalt sammenligner os med. Resultaterne kan delvist anskues i et uddannelsesinstitutionsmæssigt kvalitetsperspektiv, men er dog sandsynligvis også et udtryk for landeforskelle på arbejdsmarkederne. 

Metode 

I analysen anvendes Social Data Science, der er en ny og eksplorativ tilgang. Metoden trækker på sociale big data - altså digitale data, som vi som mennesker og brugere efterlader os rundt omkring, herunder på sociale platforme. Data er hentet fra LinkedIn, der har mere end 756 millioner brugere og beskriver sig selv som verdens største professionelle netværk. 40 % af alle danskere er på LinkedIn. Data er indsamlet i foråret 2021 og har været analyseret i efteråret 2021. 

Kontakt for mere information

Mads Fjord Jørgensen

mfj@dea.nu

+45 31 77 22 57